phone info@dfr.rophone (004) 021.413.14.39  Mobil: (004) 0744.30.14.31
Categorii

APIFLOT II

TEHNOLOGIE IMBUNATATITA DE EPURARE PRIN FLOTATIE A APELOR PUTERNIC INCARCATE - APIFLOT II

INFORMATII GENERALE:
Acronim: APIFLOT-II
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PTE-2016-0183
Nr contractului: 25 PTE
Domeniu: 4.2 - Tehnologii de depoluare

OBIECTIVUL PROIECTULUI:
Obiectivul principal al prezentei propuneri îl reprezintă conceperea și proiectarea unei tehnologii îmbunătățite de epurare prin flotație, performantă, care să poată rezolva problema apelor uzate puternic încărcate, plecând de la modelul deja existent la SC DFR Systems SRL la nivel de laborator (TRL4). Soluția propusă constă într-o tehnologie de epurare modernă, bazată pe principiul flotației artificiale cu aer dizolvat care va fi intensificată prin procedee de ultimă generație.

Proiectul are la baza necesitatea realizării unei tehnologii îmbunătăţite de epurare prin flotaţie a apelor puternic încărcate de către SC.DFR. Systems SRL în colaborare cu partenerii UPB şi INMA. Obiectivul principal al prezentei propuneri este conceperea şi proiectarea unei tehnologii îmbunătăţite de epurare prin flotaţie, performantă, care să poată rezolva problema apelor uzate puternic încărcate, plecand de la modelul deja existent la SC DFR Systems SRL la nivel de laborator (TRL4). Solutia propusă consta într-o tehnologie de epurare modernă, pe principiul flotaţiei artificiale cu aer dizolvat puternic care va fi intensificată de adaugarea nanomaterialelor şi epurarea biologică cu peliculă ataşată pe suport artificial. Se intenţionează atingerea parametrilor de descărcare sub limita prevăzută de normele în vigoare (NTPA 001/NTPA002) în scopul protejarii pe termen meniu și lung a mediului inconjurator. în urma realizarii proiectului, pentru validarea tehnologiei propuse, se va realiza o statie de epurare cu capacitatea de 24 m3/zi care va functiona pe principiul flotației artificiale cu aer dizolvat. În cadrul consortiului în colaborare efectiva, fiecare partener va fi responsabil cu realizarea câte unui echipament de bază din cadrul instalatiei propuse. Astfel se vor proiecta și realiza urmatoarele echipamente: capsula presurizare, sistem dozare nanoparticule și decantor lamelar cu sistem de difuzie aferent treptei de flotație.

REZULTATE ESTIMATE:
Principalele rezultate estimate:
- Elaborarea specificației tehnice de realizare a tehnologiei îmbunătățite de epurare prin flotație a apelor puternic încărcate;
- Proiectare, realizare documentație de execuție și execuția propriu-zisă a prototipurilor de echipamente din cadrul tehnologiei îmbunătățite de epurare prin flotație a apelor puternic încărcate;
- Experimentarea și validarea tehnologiei îmbunătățite de epurare prin flotație a apelor puternic încărcate prin efectuarea de teste complexe care să valideze nivelul TRL 6 atins de tehnologia propusă.

Data începerii contractului: 06/10/2016
Data încheierii contractului: 05/10/2018

Durata proiectului: 24 luni

Numărul instituțiilor implicate: 3

PARTENERI:
1. DFR Systems SRL - Director proiect CS III ing. Gabriel PETRESCU
2. Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Responsabil proiect Conf. dr. ing. chim. Ileana Cristina COVALIU
3. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - Responsabil proiect CS I dr. ing. Mihai Gabriel MATACHE

VALOARE PROIECT:
* Buget proiect

ACTIVITATI DE DISEMINARE:
Activitățile de diseminare a proiectului au constat în participarea la simpozioane si conferințe. Conform planului de realizare aceste activități au fost realizate în comun cu ceilalți parteneri ai proiectului, respectiv P1 – UPB și P2 – INMA. În acest sens, rezultatele proiectului și proiectul au fost diseminate în cadrul:
  • ISB-INMA TEH’ 2016 International Symposium, organizat în perioada 27 – 29 octombrie 2016. Simpozionul international a avut loc la București, iar membrii echipei de cercetare au participat cu un poster. În continuare se prezintă dovezile care confirmă diseminarea APIFLOT-II.
Program conferinta
Poster

Poze  de la Simpozionul ISB-INMA TEH’ 2016:
 
  • 5th International Conference on Advanced material Engineering & Technology (ICAMET 2016). Conferința are loc în Taiwan în perioada 8 – 9 Decembrie 2016. Membrii echipei de cercetare participă cu articolul “Improved Dissolved Air Flotation Technology for Highly Polluted Wastewaters”, autori: Ioana Corina MOGA (CO - DFR), Ileana Cristina COVALIU (P1 - UPB), Mihai Gabriel MATACHE (P2 - INMA).
Scrisoarea de acceptare a articolului.
 
  • Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) 2016. În cadrul salonului intenațional de inventică membrii echipei de cercetare participă cu un poster de prezentare al proiectului. Titlul posterului este “Improved flotation treatment technology for heavily loaded wastewaters”, autori: Gabriel Petrescu, Mihai Gabriel Matache, Ileana Cristina Covaliu, Iulian Voicea, Gigel Paraschiv, Alina Diana Diaconu, Bogdan-Dumitru Nasarimba-Grecescu, Ioana Corina Moga.
Scrisoarea de acceptare a posterului.
 
LINK-URI UTILE: 
- Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) http://uefiscdi.gov.ro/

PERSOANE DE CONTACT
DFR Systems SRL – CS III dr. ing. Ioana Corina MOGA
Str. Drumul Taberei 46, bl. OS2, ap. 23, Bucuresti, 061392
Tel/fax: 021-413.14.39, 021-413.40.91
Email: corinamoga@yahoo.com

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, Facultatea de Ingineriea Sistemelor Biotehnice, Departamentul de sisteme biotehnice - Conf. dr. ing. chim. Ileana Cristina COVALIU
Splaiul independentei 313, Bucuresti, 060042
Tel/fax: 0722791791, 021-3069534
Email: cristina_covaliu@yahoo.com

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA, Departamentul de incercari - CS I dr. ing. Mihai Gabriel MATACHE
Bulevardul Ion Ionescu de la Brad 6, Bucuresti, 013813
Tel/fax: 0727957693, 021-2693273
Email: gabimatache@yahoo.com